You are currently viewing Oppstart av grupper

Oppstart av grupper

Vi har mottatt mange henvendelser fra deltakere som ønsker å bli med i en samtalegrupper. Under er en oversikt over de gruppene vi har deltakere til.

Vi tar i mot henvendelser fra alle som ønsker flere å snakke med! Du trenger ikke henvisning eller diagnose for å delta, og deltakelse er gratis.

Dersom du har spesifikke ønsker for gruppen kan du gjøre som andre har gjort: si fra hva du ønsker så jobber vi med å samle flere som er i samme situasjon/har lignende opplevelser som det du har.

Grupper som er i oppstartsfasen:

 • Generell: Ungdom 18 – 30 år
 • Generell: Kvinner 40 – 55 år
 • Generell: Menn 30 – 45 år
 • Generell: Kvinner 30 – 50 år (spansktalende)
 • Generell: Menn 30 – 50 år (spansktalende)
 • Generell: Kvinner 30 – 50 år (arabisktalende)
 • Generell: Kvinner 50 + (arabisktalende)
 • Spesifikk: Ungdom 18 – 30 år med Ulcerøs Kolitt
 • Spesifikk: Vold i nære relasjoner
 • Spesifikk: PTSD
 • Spesifikk: Kvinner med ME
 • Spesifikk: Pårørende til ungdom under 18 med rusutfordringer

Generell: I generelle grupper møtes personer fordelt etter alder og kjønn dersom deltakeren selv har ønsket det.

Spesifikk: I spesifikke grupper er det deltakere som har ønsket å møte andre i samme/lignende situasjon som de selv står i.

Hva skjer når jeg tar kontakt?

Når du tar kontakt med Maria vil dere avtale et tidspunkt for en forberedende samtale. I samtalen kan du fortelle om dine ønsker for en gruppe og hvilke tidspunkter som passer deg, og Maria forteller mer om hva som skjer i gruppen. Samtalen kan tas over telefon eller i LINK sine lokaler midt i Bergen sentrum. Du kan ta med deg noen til samtalen dersom du ønsker det.

Så snart det er 5 – 8 personer til hver gruppe vil Maria igjen ta kontakt for å avtale første gruppemøte.

Har du lyst å høre mer? Ta kontakt 🙂