You are currently viewing Årsmøte 18.03.24 kl. 18:00

Årsmøte 18.03.24 kl. 18:00

Årsmøtet avholdes i LINK Bergen og omegn sine lokaler, 18.03.24 kl. 18:00.

Adresse: John Lunds plass 1.

Saker

Saker til årsmøtet må sendes skriftlig til;

LINK Bergen og omegn, John Lunds plass 1, 5007 Bergen

eller på epost til maria.hanstveit(at)linkbergen.no

Frist for innsendelse: 04.mars

Påmelding

Send navn, epost og telefonnummer til maria.hanstveit(at)linkbergen.no

eller på telefon/sms: 91 90 90 51, LINK Bergen og omegn

Påmeldingsfrist: 11.03.24

Merk: Ønskes sakspapirer i papirformat må også gateadresse sendes.

Viktig

Fra vedtektene til LINK Bergen og omegn:

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Styret, frivillige og ansatte har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.

Saker til behandling

Følgende saker skal behandles av møtet:

1. Valg av møtefunksjonærer: møteleder, referent og to protokollunderskrivere.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 2023.
4. Orientering om budsjett og handlingsplan for 2024.
5. Eventuelle forslag til endring av vedtektene.
6. Behandling av innkomne forslag.
7. Valg av styre og valgkomite for 2024.

Foreningen består av:

Styret: leder, nestleder, 3 styremedlemmer, 2 vara

Valgkomite: 2 medlemmer

1 Prosjektleder, 1 prosjektmedarbeider, 1 Regnskapsfører