Formål

LINK Bergen og omegn skal bidra til at folk kan ta ansvar for egen livssituasjon sammen med andre når de opplever livsproblem, og være et supplement til offentlige velferdstiltak.

LINK Bergen og omegn er et nøytralt senter for selvorganisert selvhjelp, og skal arbeide for at deltakelse i selvhjelpsgrupper blir mulig og alminnelig for folk som opplever livsproblemer. Dette skal gjennomføres ved å informere om, legge til rette for og starte opp selvhjelpsgrupper når og der det er behov.

LINK Bergen og omegn ønsker å være en ressurs og samarbeidspartner for andre i dette arbeidet.

LINK Bergen og omegn skal være et viktig ledd i arbeidet for bedre folkehelse i sitt lokale nedslagsfelt.

Les mer om oss i våre vedtekter. Du kan laste dem ned her.

Fakta om selskapsform – driftsform

LINK Bergen og omegn ble stiftet som en frivillig organisasjon den 26.9.2019, og står registrert i Brønnøysundregisteret, i frivillighetsregisteret.

Organisasjonen ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, som velges av årsmøtet.

Kontaktopplysninger

www.linkbergen.no

e-mail: info@linkbergen.no

mobil: 919 09 051

Adresse: John Lunds plass 1,  5007 Bergen

Kontaktperson: styreleder Lars T. Hannevold