Du er den du blir

Lene Marlin

TRENGER DU Å GJØRE ENDRINGER I LIVET DITT?

Det er normalt å oppleve utfordringer gjennom livet, og noen ganger trenger vi profesjonell hjelp. Men vi kan gjøre mye selv, alene eller sammen med andre i en selvhjelpsgruppe.

En selvhjelpsgruppe er en liten samling mennesker som møtes jevnlig for å dele erfaringer og støtte hverandre i en prosess for å få til endring og bedring. Deltakerne møtes så lenge de har behov for det, og deltakelse er gratis

Les mer om gruppene og hvordan du kan delta her.


AKTUELT

Trenger du å gjøre endringer i livet ditt? Da kan det være lurt snakke med andre, som også vil ta tak i situasjonen sin. I selvhjelpsgrupper deles erfaringer, tanker og følelser. Målet er å få det bedre, komme seg videre.

Les mer om gruppene og hvordan du kan delta her

Samarbeid

Vi vil gi folk som ønsker det, mulighet til å delta i samtalegrupper for gjensidig støtte og utvikling, og bidra til å avlaste offentlige velferdstiltak.

Vi samarbeider med offentlige instanser, frivillige organisasjoner, andre aktører og Selvhjelp Norge om dette. Ta gjerne kontakt.

Gruppe_fron

Selvorganisert selvhjelp handler om troen på at vi mennesker har iboende ressurser som vi kan mobilisere og ta i bruk når vi opplever utfordringer.

Vi kan lære av erfaringer, også de vanskelige, for å mestre situasjonen og komme oss videre.

dna-2371858_1920 (Pixabay)

LINK Bergen og omegn er et nøytralt senter for selvorganisert selvhjelp.
Vi arbeider for at folk som ønsker det, skal kunne delta i en selvhjelpsgruppe når de selv vurderer at de trenger det. Vi informerer, legger til rette for og starter opp grupper når og der det er behov.