LINK Bergen og Omegn vil bidra

LINK Bergen og omegn vil bidra til at folk kan ta ansvar for egen livssituasjon sammen med andre når de opplever livsproblem, og være et supplement til offentlige velferdstiltak. Vi ønsker å være en ressurs og samarbeidspart for andre i dette i vårt dekningsområde ved å:

Sette i gang selvhjelpsgrupper og skaffe gratis møtelokaler for gruppene.
Informere og drive opplæring lokalt
Samarbeide med andre om informasjonstiltak og rekruttering til selvhjelpsgrupper
Koordinere et nettverk for og med lokale selvhjelps-aktører.

Innbyggere i kommunene Alver, Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Osterøy, Vaksdal og Øygarden kan bruke tilbudet, og grupper settes i gang nær deltakernes bosted, når det ønskes og er mulig.

Interesserte som ønsker å delta, trenger ikke å ha en diagnose eller ett spesifikt problem. De trenger ikke tilhøre en organisasjon eller et tiltak. De kan melde seg på når de selv ønsker å gjøre noe for å få det bedre, og vil delta i en gruppe. Det er gratis å delta.

Våre samarbeidspartnere

Selvhjelp Norge

Forskning på selvorganisert selvhjelp

Selvhjelp Norges hovedoppgave er å spre informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp, både erfaringsbasert kunnskap og forskning. Selvhjelp Norge systematiserer og bruker både lokale aktørers og egne erfaringer i dette. I LINK Bergen og omegn benytter vi Selvhjelp Norge sine ressurser som grunnlag for vårt virke.

ADHD Hordaland

Diagnosespesifikke grupper

I samarbeidet vårt med ADHD Hordaland tilbyr vi medlemmene deres deltakelse i våre ordinære grupper (grupper satt sammen på tvers av årsak/diagnoser), og i tillegg starter vi diagnosespesifikke grupper på bestilling fra deltakerne selv. 

Nav Nye Muligheter

Støtte til grupper fra definerte målgrupper

LINK Bergen besøker NAV Nye Muligheter to ganger i året for å informere om tilbudet vårt til deres deltakere. 

SAMMEN Psykisk helse

Grupper etter kurs

LINK Bergen informerer deltakere på ulike kurs om muligheten til å delta videre i en selvstyrt samtalegruppe. LINK Bergen organiserer og setter i gang gruppene i egne lokaler, og deltakerne bestemmer selv om de ønsker å gå inn i våre generelle grupper, eller fortsette i gruppe med de som deltok på kurset.  

Støttesenteret for kriminalitets-utsatte

Opplevelses-spesifikke grupper

LINK informerer om tilbudet til Støttesenteret, og de informerer om LINK sitt tilbud. LINK tilbyr deltakere å gå inn i våre generelle grupper, men starter også grupper for voldsutsatte. 

Oppdatering....

Denne siden er under oppdatering pr.august 2023

Mer informasjon kommer fortløpende. 

Takk til andre støttespillere

LINK Bergen og omegn vil takke de mange støttespillere som deltok i forarbeidet til stiftelsen av organisasjonen, både ved innsats som deltakere i arbeidsgruppen, og de som velvillig lånte oss lokaler og andre ressurser for å gjennomføre møter og arbeid underveis. Disse er: