LINK Bergen og Omegn vil bidra

LINK Bergen og omegn vil bidra til at folk kan ta ansvar for egen livssituasjon sammen med andre når de opplever livsproblem, og være et supplement til offentlige velferdstiltak. Vi ønsker å være en ressurs og samarbeidspart for andre i dette i vårt dekningsområde ved å:

Informere og drive opplæring lokalt
Sette i gang selvhjelpsgrupper og skaffe gratis møtelokaler for gruppene.
Samarbeide med andre om informasjonstiltak og rekruttering til selvhjelpsgrupper
Koordinere et nettverk for og med lokale selvhjelps-aktører.

Innbyggere i kommunene Alver, Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Osterøy, Vaksdal og Øygarden kan bruke tilbudet, og grupper settes i gang nær deltakernes bosted, når det ønskes og er mulig.

Interesserte som ønsker å delta, trenger ikke å ha en diagnose eller ett spesifikt problem. De trenger ikke tilhøre en organisasjon eller et tiltak. De kan melde seg på når de selv ønsker å gjøre noe for å få det bedre, og vil delta i en gruppe. Det er gratis å delta.

Våre samarbeidspartnere

Selvhjelp Norge

Forskning på selvorganisert selvhjelp

Selvhjelp Norges hovedoppgave er å spre informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp, både erfaringsbasert kunnskap og forskning. Selvhjelp Norge systematiserer og bruker både lokale aktørers og egne erfaringer i dette. I LINK Bergen og omegn benytter vi Selvhjelp Norge sine ressurser som grunnlag for vårt virke.

 En av Selvhjelp Norge sine oppgaver er å ha en oppdatert oversikt over forskning på temaet, en oversikt som de vil oppdatere jevnlig, og som du finner her.

Utdrag fra noen noen forskningsrapporter om hvordan gruppene fungerer, og eventuell nytte deltakelse kan ha for deltakere kan du lese mer om under fanen “Om selvhjelp”.

Kommunene i Bergen og omegn

Et samarbeid under etablering

LINK Bergen og omegn opptatt av å oppnå et godt samarbeid med alle kommuner i Bergen og omegn. Derfor skal organisasjonen arrangere et årlig kommunemøte der det skal drøftes hvordan selvorganiserte selvhjepsgrupper kan gjøres bedre kjent og tilgjengelig for innbyggerne,

Nav

Støtte til grupper fra definerte målgrupper

Nav har innvilget LINK Bergen og omegn midler til å etablere selvhjelpsgrupper for …

Takk til andre støttespillere

LINK Bergen og omegn vil takke de mange støttespillere som deltok i forarbeidet til stiftelsen av organisasjonen, både ved innsats som deltakere i arbeidsgruppen, og de som velvillig lånte oss lokaler og andre ressurser for å gjennomføre møter og arbeid underveis. Disse er: