You alone can do it, but you cannot do it alone.

James Baldwin

You alone can do it, but you cannot do it alone.

James Baldwin

Selvhjelp i grupper

Selvorganisert selvhjelp - hva er det?

Nettverk

Selvorganisert selvhjelp handler om troen på at vi mennesker har iboende ressurser som vi kan mobilisere og ta i bruk når vi opplever utfordringer.

Vi kan lære av erfaringer, også de vanskelige, for å mestre situasjonen og komme oss videre. Det er alltid mulig å ta grep, skaffe seg bedre innsikt og ta sterkere styring over eget liv.

Selvhjelp er en prosess for å bli bedre kjent med oss selv og hvordan vi påvirkes av utfordringer vi opplever. Vi kan bli bedre kjent med våre mestringsstrategier, utvikle ny forståelse og andre strategier, slik at utfordringene blir lettere å håndtere. Det kan også hjelpe oss å finne ut hva vi trenger å gjøre noe med selv og hva vi trenger andres hjelp til. Det å få til endring og bedring krever både tid og innsats, men kan gi bedre kontroll over eget liv.

Hva sier deltakere?​

Hvordan skjer det?

Bevisstgjøring skjer gjennom å sette ord på det vi opplever, og hva det betyr for oss. Enkelte tema er vanskelig å snakke med andre om, også familie og venner. Noen skriver ned sine tanker og følelser, andre oppsøker profesjonell hjelp. 

Et alternativ kan være å delta i en samtalegruppe med andre; med noen som er i samme båt, men ikke er berørt av din situasjon.

Det finnes ulike samtalegrupper, eller selvhjelpsgrupper. Noen er ledet av profesjonelle, andre av likepersoner. Noen grupper er selvorganiserte, det vil si at deltakerne tar et felles ansvar for gruppefellesskapet og møtene etter oppstart. LINK Bergen og omegn er igangsettere av selvorganiserte grupper.

Du kan lese mer om hvordan disse gruppene kommer igang her.

Hva er en selvhjelpsgruppe?

Selvorganiserte samtalegrupper kan defineres som:

”En mindre samling mennesker som regelmessig samles for å håndtere et (felles) problem gjennom gjensidig hjelp og støtte.”

Karlsson, 2006

Disse gruppene er et fellesskap hvor du kan få sette ord på, og lære av dine egne og andres erfaringer. Deltakerne støtter og utfordrer hverandre i en endringsprosess. Felleskapet kan også forstås som et et øvingsverksted. Et verksted for å prøve ut ny forståelse, andre måter å kommunisere og håndtere situasjoner på.