Vi klarer mye alene, men det går raskere om man er flere.

Vi klarer mye alene, men det går raskere om man er flere.

Selvhjelp i grupper

Selvhjelp - hva er det?

 

Selvhjelp handler om den innsatsen en selv kan gjøre for å få det bedre. Det handler om å lære mer om seg selv, og ha tro på at man kan bruke den kunnskapen til å endre egne tanke- og handlingsmønstre. Både for å stå bedre rustet til fremtidige utfordringer, men også for å komme seg videre, eller ut av utfordringer man opplever akkurat nå.

Vi kan lære av erfaringer, også de vanskelige, for å mestre situasjonen og komme oss videre. Det er alltid mulig å ta grep, skaffe seg bedre innsikt og ta sterkere styring over eget liv.

Selvhjelp er en prosess for å bli bedre kjent med oss selv og hvordan vi påvirkes av utfordringer vi opplever. Ved å snakke høyt om tankene våre, og samtidig få høre andre sine tanker og følelser, kan vi bli bedre kjent med våre mestringsstrategier. Vi kan utvikle ny forståelse og andre strategier, slik at utfordringene blir lettere å håndtere. Det kan også hjelpe oss å finne ut hva vi trenger å gjøre noe med selv og hva vi trenger andres hjelp til. Det å få til endring og bedring krever både tid og innsats, men kan gi bedre kontroll over eget liv.

Sitater fra deltakere​

Hva er spesielt med en samtalegruppe?

Bevisstgjøring skjer gjennom å sette ord på det vi opplever, og hva det betyr for oss. Enkelte tema er vanskelig å snakke med andre om, også familie og venner. Noen skriver ned sine tanker og følelser, andre oppsøker profesjonell hjelp. 

Ett alternativ er å delta i en samtalegruppe med andre; med andre som også har behov for noen å snakke med, men som ikke er berørt av din situasjon.

Det finnes ulike samtalegrupper, eller selvhjelpsgrupper. Noen er ledet av profesjonelle, andre av likepersoner. Mange organisasjoner tilbyr det til sine medlemmer, men ofte er selvhjelpsgruppene diagnose-spesifikke eller satt sammen av personer med akkurat samme årsak til deltakelse. 

 LINK Bergen og omegn organiserer og setter i gang samtalegrupper som etterhvert blir selvstyrte. Gruppene våre er i hovedsak satt sammen på tvers av utfordringer, men vi starter også spesifikke grupper på forespørsel fra organisasjoner eller deltakerne selv. Eks. diagnose-spesifikke grupper, grupper for de som har samme opplevelser (eks.voldsutsatte), eller for personer som er i samme situasjon (eks.nylig opplevd brudd, pensjonister e.l). 

LINK-ansatte eller frivillige er med de første møtene, og deretter fortsetter gruppen på egenhånd. Det gjør at vi kan starte mange flere grupper med mindre bruk av ressurser, enn hva grupper som er ledet krever.

Du kan lese mer om hvordan disse gruppene kommer igang her: Kom i gang

Hva er en selvhjelpsgruppe?

Selvorganiserte samtalegrupper kan defineres som:

”En mindre samling mennesker som regelmessig samles for å håndtere et (felles) problem gjennom gjensidig hjelp og støtte.”

Samtalegrupper/selvhjelpsgrupper er et fellesskap hvor du kan få sette ord på, og lære av dine egne og andres erfaringer. Deltakerne støtter og utfordrer hverandre i en endringsprosess. Gruppen kan også være en øvingsarena. Et trygt sted for å øve på grensesetting og å si ting høyt, eller øve på andre måter å kommunisere og håndtere situasjoner på.

Hva skal til for at gruppene skal fungere?

  • Vilje til å lære om seg selv

  • Gjensidighet, respekt og tillit

  • Gjensidig hjelp og støtte (Borkmann) samspillet

  • Respekt for hverandres forskjellighet/virkelighet

  • Tillit gjennom taushetsregler og felles ansvar for gruppefellesskapet

  • Felles ansvar for møter og gruppeprosessen