For deg som er mellom 18 – 24 kan vi nå tilby valget mellom å delta i våre ordinære samtalegrupper eller i en arbeidsgruppe.

Vi har fått midler fra Bufdir for å sette i gang dette prosjektet, og vi har stor tro på at både samtalegrupper og arbeidsgrupper kan være nyttige for mange av dere.

Når du tar kontakt med oss blir du invitert til en gruppeforberedende samtale. Der blir du møtt av en av våre ansatte, og vi snakker sammen i rundt 40 minutter. Vi forteller mer om samtalegruppene og arbeidsgruppene, slik at du kan finne ut hva som kan passe for deg, eller om det er andre tilbud som kan passe deg bedre.

Du trenger ikke fortelle oss hvorfor du ønsker en gruppe dersom du ikke ønsker å fortelle. 

Å gå i gruppe har vært veldig verdifullt for meg. Godt å ha noen å snakke med. Føler med blant annet mindre ‘rar/ødelagt/feil’ etter å ha hørt andre stå i lignende ting som meg, eller tenke lignende ting som meg. Lærer mye om meg selv av å høre andre fortelle om seg og sitt, og får nye perspektiver på ting jeg står i.»
Deltaker

Samtalegruppe

Arbeidsgruppe

 I samtalegruppene våre er målet å gi dere deltakerne mulighet til å øve på å være en del av en gruppe, bli mer kjent med
dere selv og deres handlings- og tankemønstre, samt skape et fellesskap og en støtte som bidrar til at hver enkelt i større grad kan
mestre eget liv. 

I gruppene møter man i utgangspunktet personer som kommer til gruppen av ulike årsaker, men du kan komme med ønsker for gruppesammensetning. Feks. at du ønsker å møte noen som står i en lignende situasjon som du, som har en lignende opplevelse eller samme diagnose. 

I arbeidsgruppene våre er målet mye det samme som i en samtalegruppe, men arbeidsgruppen har mer struktur og tydeligere rammer enn samtalegruppene. 

Arbeidsgruppene blir satt i gang på samme måte som en samtalegruppe. Etter at gruppen har møttes tre ganger alene kommer igangsetter tilbake med det vi kaller “Modul 1” og etter gruppen har møttes alene 6 ganger til så kommer igangsetter tilbake med det vi kaller “Modul 2”. Det er med andre ord mer fokus på temaer man skal gjennom, og oppgaver man skal løse enn i våre ordinære samtalegrupper. 

Modul 1

Modul 2

Den som setter i gang gruppen (igangsetter) kommer inn igjen i gruppen etter at dere har møttes alene 3 ganger. I dette møtet får dere innføring i Modul 1. 

I Modul 1 gis det utdypet informasjon om problemløsning, sunne relasjoner og vold, samt grensesetting. Målet er å styrke deres
kunnskap om disse temaene for å forebygge og forhindre at man etablerer usunne relasjoner, og for å lære hvordan man kan endre
sin tilnærming til utfordringer og problemer man vil møte både i hverdagen, på fest og gjennom relasjoner.

Igangsetter kommer igjen tilbake 6 uker etter forrige gang, for å gi dere Modul 2. 

Modul 2 vil ha mer fokus på strukturert gjennomgang av kunnskapen
man har fått om temaene grensesetting, sunne relasjoner og vold. Dersom andre relevante
problemstillinger dukker opp vil også disse tas inn i modul 2. Den strukturerte gjennomgangen vil utføres gjennom individuell oppgaveløsning, tema-dialog og praktiske gruppeøvelser.

Noe av det fineste med LINK samtalegruppe er at en kan dele hva som helst, små ting og veldig vanskelige ting, og kun møte støtte og lyttende ører.
Deltaker

Vil du at vi skal kontakte deg sånn at du kan finne ut om dette er noe for deg?

Fyll ut skjemaet her:

Husk å sjekke junk-mailen din for svar