De gangene jeg ikke tør å si det jeg tenker, og så sier plutselig noen andre det - det er fantastisk!

Jeg opplever at de andre deltakernes erfaringer gir meg et nytt perspektiv på mine egne problemer. Perspektiv jeg ikke har sett før eller tenkt på før.

Hvorfor det kan lønne seg å snakke med andre - i en samtalegruppe

Tankekjør eller utfordringer kan gjøre en frustrert og fortvilet, særlig når de oppleves overveldende, er langvarige, eller man ikke ser hvordan en kan endre ting til det bedre. Kanskje tidligere erfaringer har blitt plagsomme, eller noen du er glad i har det vanskelig. Kanskje livet har endret seg og det skaper utfordringer for deg?

Det er ganske normalt å være redd for å snakke med andre om det vi opplever. Spesielt når det gjelder vanskelige tanker og følelser. Noen ganger fordi vi er redd for at familie og venner skal bli bekymret, gå lei, eller bare ikke forstå oss. Andre ganger tier vi av frykt for å vise vår sårbarhet, er redd andre skal dømme oss, og kjenner på skamfølelse og avmakt. Mange ender med å tenke at det er håpløst og tror at det er noe “feil med meg”. 

Fra samtalegrupper forteller deltakerne hvor godt det er å oppleve at de ikke er alene. Og at mange kan ha liknende opplevelser og situasjoner, selv om utfordringene er forskjellige. 

Hva er en samtalegruppe?

En samtalegruppe er en liten gruppe mennesker som møtes, for å snakke sammen. Gruppen møtes regelmessig for å sammen jobbe med ulike utfordringer, gjennom gjensidig hjelp og støtte, og ved å gi og motta hjelp og tilbakemeldinger. 

Mange synes det er godt å få snakke med noen utenom familie og andre de kjenner. 

I gruppen kan deltakerne snakke med hverandre om tanker og følelser de har. Deltakerne lærer av egne og andres erfaringer ved å sette ord på det de opplever, og ved å lytte til hverandre. Gjennom samtalene blir deltakerne gjerne litt bedre kjent med seg selv og hvor skoen trykker, og finner ut hva de må gjøre for å komme videre.  

Du trenger ikke å ha en diagnose, eller et spesifikt problem for å delta i en gruppe. Det er nok at du tenker at du vil gjøre noe for å få det bedre, og at du vil snakke med andre i en slik gruppe. 

Gruppene består av 5-8 deltakere, og varer så lenge deltakerne har behov for det. De er lukket, det vil si at deltakerne er faste, deltakerne har taushetsplikt, og du deltar så lenge som du har behov for å være med. Det er gratis å delta, og gruppene blir ikke registrert noe sted.  

Hvordan kommer gruppene i gang?

Noen ganger må du ut av komfortsonen for å få det bedre.

LINK Bergen og omegn organiserer og setter i gang grupper fortløpende, når det er nok påmeldte/interesserte. Våre igangsettere koordinerer oppstart og er med gruppen de første 3-5 møtene.

Igangsetter bidrar til at deltakerne blir kjent med hverandre, får avtalt taushetsplikt, og informerer om våre kommunikasjonsverktøy og verktøy for bevisstgjøring. De er verktøy for å skape et godt og trygt arbeidsfellesskap, og for å lære mer om seg selv og sine handlings- og tankemønstre. 

Etter noen møter forlater igangsetter gruppen, og deltakerne tar et felles ansvar videre. Igangsetter er tilgjengelig for gruppen ved behov, og inviterer også seg selv inn i gruppen med jevne mellomrom for å lære mer om hvordan de jobber, og bistå  med eventuelle utfordringer.

Når kan jeg delta og hva gjør jeg?

Når du kjenner at du vil gjøre noe for å få det bedre, og ønsker å snakke med andre, så kan du ta kontakt med oss. 

Når du tar kontakt vil vi invitere til en gruppeforberedende samtale i våre lokaler. I samtalen forteller vi mer om gruppene våre, og du kan komme med ønsker for gruppesammensetning. Gruppene settes igang fortløpende, og så snart det er nok deltakere påmeldt. 

LINK Bergen og omegn har lokaler i Bergen sentrum, men bistår også andre organisasjoner i å starte samtalegrupper andre steder.

Vil du bli kontaktet? Fyll inn skjema her: Kontaktskjema