You are currently viewing Ønsker du å være del av en gruppe?

Ønsker du å være del av en gruppe?

Det er ikke alltid like enkelt å finne sin plass; enten det er i familien, i en vennegjeng, på studiestedet eller på arbeidsplassen. Mange av våre deltakere sier at de står stødigere i andre gruppe-situasjoner etter å ha vært en del av en samtalegruppe hos oss.

Målet med LINK-grupper er å skape en trygghet i fellesskapet. Det gir deltakerne mulighet til å både snakke om ting som de synes er vanskelig. Men også øve på det man kan synes er tøft i møte med nye mennesker eller i egne relasjoner.

Klare for nye deltakere og grupper

Sommerferien er over, og vi er i gang med én-til-én-samtaler med deltakere som kontakter oss. I samtalen (gruppeforberedende samtale) finner vi sammen ut om en LINK-gruppe er passende. Eller om det er andre tilbud som er mer aktuelle. Så snart vi har 5-8 deltakere klare på samme tidspunkt starter vi grupper. Vi har to grupper som skal ha påfyll etter ferien. I tillegg planlegger vi oppstart av 3-4 nye grupper, både på dag og kveldstid.

Ønsker du selv å vite mer, eller vet om noen som burde kontakte oss for å sjekke ut tilbudet vårt? Ved å fylle ut skjemaet under blir du kontaktet av oss og invitert til gruppeforberedende samtale:)

Husk å sjekke junk-mailen din for svar