You are currently viewing Kommunemøtet oppsummert

Kommunemøtet oppsummert

Tirsdag 22.september arrangerte vi kommunemøte om LINK Bergen og omegn. Relevante ledere og fagpersoner var invitert for å få vite mer om tilbudet vårt.

REFERAT:

Her kan du lese referat og se video av innleggene som ble holdt under kommunemøtet: Referat fra kommunemøtet

Selvhjelp Norge har også skrevet sak om kommunemøtet. Les den her: Selvhjelpssenter i Bergen og omegn: Hva betyr det for kommunene?

Styreleder Lars T. Hannevold (foto: Lucelly Benitez)