You are currently viewing God jul fra LINK Bergen og omegn

God jul fra LINK Bergen og omegn

Vi ønsker våre deltakere og våre samarbeidspartnere en riktig god avslutning på året, og gode ønsker for 2021!

Høsten 2020:

LINK Bergen og omegn har vært operativ siden august i år. Selv om det har vært utfordrende å starte samtalegrupper i en pandemi har vi sett at tilbudet vårt er etterlengtet.

Bildet viser Lucy, Rihab og Maria i grupperommet til LINK under et informasjonsmøte på arabisk.
Lucy, Rihab og Maria under informasjonsmøte på arabisk.

Store deler av høsten har gått med til samtaler med organisasjoner, fagpersoner og instanser for å informere om vårt tilbud. I tillegg har mange timer gått til samtaler med deltakere som ønsker å bli med i samtalegruppene. I en oppbyggingsfase er informasjon kjernen i virksomheten. Vi er derfor glade for at så mange har tatt seg tid til samtaler med oss.

Gjennom et tett samarbeid med Selvhjelp Norge avd. Vestland v/Kari Witzøe, og de to frivillige igangsetterne Rihab og Lucy har vi nådd ut til mange deltakere, både fysisk og digitalt.

Ved hjelp av Lucy og Rihab kan vi også starte grupper på spansk og arabisk, og vi fortsetter arbeidet med å tilknytte oss flerspråklige som kan sette i gang grupper på sine respektive språk.

En nøytral arena for samtalegrupper:

Bildet viser Lucy under et informasjonsmøte for spansktalende.
Lucy under informasjonsmøte for spansktalende.

Det unike med vårt tilbud er at man kan delta uten at man trenger å sette ord på hvorfor. Man trenger ikke en diagnose eller en henvisning for å blir med i en samtalegruppe. Det åpner opp for at alle, som selv ønsker det, kan benytte seg av tilbudet vårt. I tillegg får vi gode tilbakemeldinger fra deltakerne på at gruppene er lukkede. Det gir en ekstra trygghet i at det er de samme personene som venter på deg hver uke.

Nye muligheter i januar:

Bildet viser grupperommet til LINK med 5 personer i bildet.
Kanskje du skal starte det nye året med å høre om en samtalegruppe er noe for deg?

Under høstens nedstenginger har det naturligvis vært mange som har vært skeptiske til å møte enda flere mennesker gjennom samtalegrupper. Når julefeiringen er over har flere gitt tilbakemeldinger på at de er klare for oppstart. Derfor vil vi starte flere grupper både i våre lokaler i januar og etter hvert også i andre bydeler/omegnskommuner. Smittevernhensyn vil følges med god hygiene og avstand mellom deltakerne. Vi opprettholder også tilbudet vårt om digitale grupper for de som ikke kan/ønsker å møte opp fysisk.

Vi ser frem til økt aktivitet på nyåret og håper at alle som er nysgjerrige på tilbudet vårt tar kontakt. Da kan vi ta en prat om samtalegrupper og vårt arbeid for å få mennesker til å snakke mer, med flere.

God jul!