You are currently viewing Start 2021 med å bli med i en samtalegruppe!

Start 2021 med å bli med i en samtalegruppe!

Mange har kjent mye på det å være alene og ensom i år, og nå i juletider kan ensomheten være ekstra vond. Kanskje du skal starte det nye året med å høre om en samtalegruppe kan være noe for deg?

Et langt og krevende år går endelig mot slutten, og nå gjenstår bare julen. Det er ikke til å legge skjul på at dette har vært et spesielt år. Koronapandemien har gjort hverdagen krevende for de fleste og mange har også kjent mye på det å være alene og ensom. Kanskje du har hatt hjemmekontor i år og hatt lange dager hjemme? Eller som student har du savnet et sted å gå til hver dag? Blir du alene i julen eller på nyttår? Eller trenger du bare noen å snakke med? Uansett hvilken situasjon du er i, kan en samtalegruppe være nyttig å delta i.

Julen er for mange tiden for å samles med nære og kjære, og ha det hyggelig sammen med andre. For de som ikke har noen eller må være alene, kan julen føles ekstra lang. Det kan være tungt å se at andre samles og har det koselig, mens du selv sitter alene. Vi vet at mange kjenner på disse følelsene, men at ensomhet kan være vanskelig å snakke om. Det kan oppleves som skambelagt å ikke kunne si at man koste seg på julaften eller hadde mange å være sammen med på nyttår. Ofte er det vanskelig å vite hvordan man skal takle ensomhet. Men du kan ta grep for å få flere å snakke med.

Den beste medisinen mot ensomhet er andre mennesker

Vi i LINK Bergen og omegn anbefaler alle som er ensomme å søke felleskap. Det lønner seg å snakke med noen, men det er ikke alltid like enkelt å finne noen å snakke med eller å få i gang samtalen. Da kan det å delta i en samtalegruppe være løsningen. Det finnes ulike typer samtalegrupper, eller selvhjelpsgrupper, og noen av disse selvorganiserte. Det vil si at deltakerne tar et felles ansvar for gruppefellesskapet og møtene etter oppstart. Vi i LINK Bergen og omegn er igangsettere av slike selvorganiserte grupper.

Du trenger ikke å ha en diagnose, eller et spesifikt problem for å delta i en gruppe. Det er nok at du vurderer at du vil gjøre noe for å få det bedre, og at du vil snakke med andre i en slik gruppe. Gruppene består av 5-8 deltakere, og varer så lenge deltakerne har behov for det. De er lukket, det vil si at deltakerne er faste, deltakerne har taushetsplikt, og du deltar så lenge som du har behov for å være med. Det er gratis å delta, og gruppene står ikke registrert noe sted. 

I en samtalegruppe blir du en del av en liten samling mennesker som møtes regelmessig for å snakke og for å lytte. Dere setter alle av to timer i uken for å snakke med hverandre om de tanker og følelser dere har. Disse gruppene er et fellesskap hvor du kan få sette ord på, og lære av dine egne og andres erfaringer. Kanskje vil du oppleve at ensomheten slipper litt taket?

Vi starter nye grupper i januar

Nå under koronapandemien er det naturligvis mange som er skeptiske til å møte enda flere mennesker gjennom samtalegrupper. Hos oss følges smittevernhensyn nøye, med god hygiene og avstand mellom deltakerne. Flere har gitt tilbakemeldinger på at de er klare for å delta på nye grupper. I januar vil vi derfor starte flere grupper, både i våre lokaler og etter hvert også i andre bydeler og omegnskommuner. Vi opprettholder også tilbudet vårt om digitale grupper for de som ikke kan eller ønsker å møte opp fysisk.

Vi håper at dere som er nysgjerrige på tilbudet vårt tar kontakt, så tar vi en prat. Kanskje du skal starte det nye året med å høre om en samtalegruppe kan være noe for deg? Det eneste du trenger for å delta er et ønske om å snakke med flere.

Ta kontakt på telefon 91 90 90 51 ved å ringe eller sende melding. Du kan også skrive til oss på Messenger eller via chatten på Instagram eller fylle ut skjemaet her: Kontaktskjema