You are currently viewing Stor pågang og gode resultater

Stor pågang og gode resultater

67 deltakere deltar i samtalegrupper hos oss nå i mars, og vi starter flere grupper etter påske. Det er stor pågang for tilbudet vårt, og målet er å starte 3-4 nye grupper innen kort tid.

Samtalegruppene våre kan skape et rom hvor man trygt kan adressere og snakke om de tingene som gjør det vanskelig i relasjoner/menneskemøter. De kan fungere som støtte i en vanskelig overgangsperiode eller situasjon. Man kan få lufte tankene sine, snakke om følelser, og finne ut av handlings- og tankemønstre. Når man har et trygt rom å snakke i, så åpner man opp for en ny måte å møte utfordringer på, og man får nye innfallsvinkler.

Gode resultater fra spørreundersøkelse

Nå i mars har vi sendt ut en stor spørreundersøkelse til våre deltakere. Mange av spørsmålene stiller vi for egen læring, som feks. hvor mye de bruker verktøyene og hvordan de jobber sammen i gruppene. Videre stilte vi spørsmål for å finne ut av deltakernes opplevelser individuell samtale og deltakelse i gruppen, samt resultater fra deres deltakelse. Undersøkelsen ble sendt ut anonymt, og 24 deltakere har foreløpig sendt inn svar.

Støtte og trygghet i en gruppe

74% svarer i undersøkelsen at de har delt ting i gruppene som de ikke har delt med noen andre. 91% svarer at de føler som en del av et fellesskap i gruppen.

Det er fantastisk at så mange føler seg som en del av et fellesskap i gruppene! Vi jobber for å bygge trygghet og fellesskap i gruppene, og det at hele 74% også svarer at de har delt ting i gruppen som de ikke har delt med noen andre viser at konseptet med generelle samtalegrupper fungerer.

Prosjektleder Maria Horn Hanstveit
Resultater fra deltakelse

Vi spurte i undersøkelsen om deltakerne kunne fylle inn på en skala fra 1-10 hvordan de hadde det før de kom i en LINK-gruppe vs. hvordan de har det på nåværende tidspunkt. Dette er resultatene:

Graf som viser at deltakerene rapporterer på lavere grad av ensomhet, usikkerhet blant mennesker, relasjonelle problemer og sinne - etter oppstart av en LINK-gruppe.

Graf som viser at deltakerene rapporterer på høyere grad av glede i hverdagen, kontroll over egne følelser, kjennskap til egne følelser og generell livskvalitet etter oppstart i en LINK-gruppe.

Grafene peker i riktig retning, og spesielt gledelig er det å se at så mange rapporterer på mindre følelse av ensomhet, og høyere grad av generell livskvalitet etter at de har startet i LINK-grupper.

Leder Maria Horn Hanstveit
Kommentarer på deltakelse

Vi spurte hva som hadde gjort mest forskjell for deltakerne av det igangsetter har snakket om, og tilslutt om kommentarer til deres deltakelse. Her er noen av svarene:

 • “Å prøve å være her og nå”
 • “Samtalen på forhånd, god informasjon, trygghet”
 • “Se utfordringer i et nytt perspektiv”
 • “Det å øve på å lytte og støtte, istedenfor å gi råd”
 • “Fellesskap, trygghet”
 • “Å snakke på en personlig måte. Det er det som gjør at gruppen virker. Ha respekt for hverandre, og hverandres ulike ståsted. Bry seg om gruppen og arbeidet der.”
 • “Å føle at jeg ikke er alene om å ha det slik”
 • “Godt med et fristed der vi kan slippe masken”
 • “Følelsen av å være del av ett fellesskap”
 • Samholdet
 • “Det er en fin plass å dele erfaringer, styrke og håp. Få tilbakemeldinger, kjenne seg igjen i andre. Ja til flere grupper i flere kommuner.”
 • “En arena for å dele tanker/følelser med andre som lytter og ikke dømmer.”
 • “Interessant å høre andres erfaringer – selv om alle har forskjellige utfordringer/diagnoser finner vi mye til felles”
 • “Fint å høre at ens tanker/følelser ikke er uvanlige – mange har det likt (på tross av forskjeller i alder, oppvekst, livsstil)”
 • “En trygg arena for å dele vanskelige ting man kanskje ikke vil eller har mulighet til å dele med andre.”
 • “Noe av det fineste med LINK samtalegruppe er at en kan dele hva som helst, små ting og veldig vanskelige ting, og kun møte støtte og lyttende ører.”
 • “Et fantastisk tilbud som jeg håper flere får vite om og oppleve.”
 • “Spesielt en person har bedt om hjelp. Det er stort.”
 • “Tusen takk for arbeidet dere gjør! Å gå i gruppe har vært veldig verdifullt for meg. Godt å ha noen å snakke med. Føler meg bl.a mindre ‘rar/ødelagt/feil’ etter å ha hørt andre stå i lignende ting som meg, eller tenke lignende ting som meg. Lærer mye om meg selv av å høre andre fortelle om seg og sitt, og får nye perspektiver på det jeg står i.”

Vi har fått mange gode muntlige tilbakemeldinger underveis, men det er godt å se sort på hvitt at det vi jobber for skaper endring hos de som deltar.

LINK-medarbeider Jeanette Breivik

Vi tar i mot henvendelser både fra de som vil samarbeide med oss, og fra nye deltakere – så føler du et behov for noen å snakke med, eller ønsker du å høre mer? Ring oss på 91 90 90 51, eller fyll inn skjemaet under, så tar vi kontakt:

Husk å sjekke junk-mailen din for svar