You are currently viewing Prosjektmidler i boks – nå starter vi!

Prosjektmidler i boks – nå starter vi!

Vi har fått prosjektmidler fra NAV og Bergen kommune, for å etablere samarbeid med offentlige instanser og frivilligheten, og tilby innbyggere i Bergen, mulighet til å delta i slike grupper. Målgruppene i dette prosjektet er personer på arbeidsavklaring, flyktninger og innvandrere i integreringsprosess og unge voksne uten arbeid eller utdanningsplass. Gruppene vil startes av en igangsetter, og være en arena for erfaringsutveksling og gjensidig støtte blant personer i liknende situasjon. Målet er bedre innsikt i egne utfordringer og ressurser, og sterkere styring av egen situasjon.