You are currently viewing LINK-nettverket etableres til høsten

LINK-nettverket etableres til høsten

LINK Bergen og omegn er det tredje selvhjelpssenteret i Norge, i tillegg til LINK Oslo og LINK Trondheim. De tre selvhjelpssentrene har ulike driftsformer, men er i essens like i rolle og oppgaver overfor de som vil bruke tilbudet, enten som samarbeidspart, interessert eller deltaker i selvhjelpsgrupper.

LINK Oslo drives av stiftelsen Norsk selvhjelpsforum (NSF) og finansieres av Oslo kommune. Du kan  lese mer på deres hjemmesider her. LINK Trondheim drives av Trondheim røde kors og finansieres av Trondheim kommune. Du kan lese mer på deres hjemmesider her.

Med samme type arbeidsoppgaver og et felles mål, kan vi gjøre mye mer om vi snakker sammen. Derfor har vi bestemt oss for å etablere et nettverk for LINK-sentre, for å støtte, utfordre og lære av hverandre. Det skjer i Bergen den 21. september 2020.