You are currently viewing Digitalt årsmøte

Digitalt årsmøte

Grunnet covid-19 situasjonen velger vi å ha årsmøtet digitalt i år også.

Saker

Saker til årsmøtet må sendes skriftlig til;

LINK Bergen og omegn, John Lunds plass 1, 5007 Bergen

eller på epost til maria.hanstveit(at)linkbergen.no

Frist for innsendelse: 24.februar

Påmelding

Send navn, epost og telefonnummer til maria.hanstveit(at)linkbergen.no

eller på telefon/sms: 91 90 90 51, LINK Bergen og omegn

Påmeldingsfrist: 09.03.21

Merk: Ønskes sakspapirer i papirformat må også gateadresse sendes

Viktig

En epost med sakspapirene, og en link til møtet, sendes på epost til alle påmeldte 2 uker før årsmøtet.

Fra vedtektene til LINK Bergen og omegn:

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Styret, frivillige og ansatte har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.

Saker til behandling

Følgende saker skal behandles av møtet:

1. Valg av møtefunksjonærer: møteleder, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap for 2020.
4. Orientering om budsjett og handlingsplan for 2021.
5. Eventuelle forslag til endring av vedtektene.
6. Behandling av innkomne forslag.
7. Valg av styre og valgkomite for 2021.

Foreningen består av:

Styret: leder, nestleder, 3 styremedlemmer, 2 vara

Valgkomite: 2 medlemmer

2 Prosjektledere 1 Regnskapsfører

Styret i LINK Bergen og omegn, valg, 2 nye år:

Leder Lars Thorsheim Hannevold: ikke på valg.
Nestleder Elisabeth Braut: på valg.
Styremedlem Gifty Nordbø: på valg.
Styremedlem Frode N. Rivli: ikke på valg.
Styremedlem Christer E. Olsen: ikke på valg.
1. varamedlem Anne E. Hammer: ikke på valg.
2. varamedlem Kari Witzøe: på valg.

Valgkomite:
Medlem Elisabeth Braut: på valg.
Medlem Kari Witzøe: på valg.