Styret består av medlemmer som alle har et sterkt engasjement for selvorganisert selvhjelp.
Samlet har styret både bred formell og uformell kompetanse som ansvarlige for etablering og drift av LINK Bergen og omegn.

Lars T Hannevold

Lars T. Hannevold

Styreleder

Han deltok i arbeidsgruppen som forberedte stiftelsen av LINK Bergen og omegn, og er utdannet førskolelærer. Han har bred organisasjonserfaring.

Elisabeth Braut

Elisabeth Braut

Nestleder

Hun har bachelor i økonomi og administrasjon, og har solid erfaring innen markedsføring, merkevarebygging og kommunikasjon.  Hun har også lang erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner.

Christer E Olsen

Christer E. Olsen

Styremedlem

Han satt i arbeidsgruppen som forberedte stiftelsen av LINK Bergen og omegn og er medlem i styret. Han har MBA i Teknologiledelse og bringer inn sin erfaring fra frivilligheten.  

Gifty Nordbø

Gifty Nordbø​

Styremedlem

Hun har en master i sosiologi, og jobberfaring fra organisasjonsutvikling. Hun er medlem i Brukerutvalget i Helse Bergen, og av komiteen Klinisk Etikk ved Haukeland sykehus.  Empowerment og flerkulturelle tema engasjerer henne; “Passion for difference” er hennes prosjekt. 

Frode N. Rivli

Frode N. Rivli

Styremedlem

Han er erfaringskonsulent ved Sandviken sykehus i Helse Bergen. Han ønsker å gjøre rus- og psykitatritjenestene bedre ved bruk av konsulentenes erfaringskompetanse. Som foredragsholder, snakker han om selvhjelpsgrupper, og nettverksarbeid og har egne erfaringer.  

Kari Witzøe

Kari Witzøe ​

Varamedlem og styrets sekretær

Hun er sosionom med tilleggsutdannelse innen fagene sosiologi, organisasjon og ledelse.  Som daglig leder av Selvhjelp Norge sitt distriktskontor, representerer hun link til vår viktige samarbeidspart og kompetansemiljø på selvhjelpsgrupper i Norge.  

Anne E Hammer

Anne Eriksen Hammer​

Varamedlem

Hun er erfaringskonsulent ved Albatrossen Ettervernsenter, i Drop-Out-Teamet. Hun har et sterkt engasjement for mennesker som sliter med rusproblemer, og for hvordan erfaringskonsulenters kompetanse brukes av samfunnet. Hun deltar i forskningsprosjekt, og er nestleder i Røst-huset i Bergen.