De gangene jeg ikke tør å si det jeg tenker, og så sier plutselig noen andre det - det er fantastisk!

(gruppedeltaker)

Jeg opplever at de andre deltakernes erfaringer gir meg et nytt perspektiv på mine egne problemer. Perspektiv jeg ikke har sett før eller tenkt på før.

(Mann, 35)

Hvorfor det kan lønne seg å snakke med andre - i en selvhjelpsgruppe

Problemer kan gjøre deg frustrert og fortvilet, særlig når de oppleves overveldende, er langvarige, eller du ikke ser hvordan du kan endre ting til det bedre. Kanskje plages du av tidligere vonde erfaringer eller du har mistet noen du er glad i. Kanskje livet har endret seg og det skaper utfordringer for deg?

Det er ganske vanlig å være redd for å snakke med andre om det vi opplever, når det gjelder vanskelige tanker og følelser. Noen ganger fordi vi er redd for at familie og venner skal bli bekymret, gå lei, eller bare ikke forstå oss. Andre ganger tier vi av frykt for å vise vår sårbarhet, er redd andre skal dømme oss, og kjenner på skamfølelse og avmakt. Mange ender med å tenke at det er håpløst og tror at det er noe “feil med meg”. 

Fra selvhjelpsgrupper forteller deltakerne hvor godt det er å oppleve at de ikke er alene, at mange kan ha liknende opplevelser og situasjoner, selv om utfordringene er forskjellige. 

Hva er en selvorganisert
selvhjelpsgruppe?

En selvhjelpsgruppe er en liten samling mennesker som møtes regelmessig for å forsøke å håndtere sine utfordringer gjennom gjensidig hjelp og støtte, som likemenn og likeverdige. 

Mange synes det er godt å få snakke med noen utenom familie og andre de kjenner. 

I gruppa kan deltakerne snakke med hverandre om de tanker og følelser de har. Vi lærer av egne og andres erfaringer ved å sette ord på det vi opplever, og lytte til hverandre. Gjennom samtalene blir deltakerne gjerne litt bedre kjent med seg selv og hvor skoen trykker, og finner ut hva de må gjøre for å komme videre.  «Det handler om å gjøre levd liv om til kompetanse». (Linda Garvik, erfaringskonsulent, Bergen kommune). 

Du trenger ikke å ha en diagnose, eller et spesifikt problem for å delta i en gruppe. Det er nok at du vurderer at du vil gjøre noe for å få det bedre, og at du vil snakke med andre i en slik gruppe. 

Gruppene består av 5-8 deltakere, og varer så lenge deltakerne har behov for det. De er lukket, det vil si at deltakerne er faste, deltakerne har taushetsplikt, og du deltar så lenge som du har behov for å være med. Det er gratis å delta, og gruppene står ikke registrert noe sted.  

Les mer om selvhjelpsgrupper på Selvhjelp Norge sine hjemmesider

Hvordan kommer gruppene i gang?

Teamwork

LINK Bergen og omegn setter i gang selvorganiserte grupper fortløpende, når det er nok påmeldte/interesserte. Vår igangsetter koordinerer oppstart og blir med gruppa i de første møtene.

Igangsetter bidrar til at deltakerne blir litt kjent med hverandre, får avtalt taushetsplikt, og formidler rammer og prinsipp. De er verktøy for å gjennomføre møtene og lage et godt og trygt arbeidsfellesskap. 

Etter noen møter og etter avtale med gruppa, trekker igangsetter seg ut og deltakerne  tar et felles ansvar videre. Gruppa kan invitere igangsetter tilbake, ved behov.  

Vi bruker Selvhjelp Norge sine anbefalte rammer og prinsipp for selvhjelpsgrupper. Les:

Når kan jeg delta og hva gjør jeg?

Når du kjenner at du vil gjøre noe for å få det bedre, og ønsker å snakke med andre. 

Ta kontakt med oss, og vi “melder deg på” til en gruppe. Gruppene settes igang fortløpende, og så snart det er nok deltakere påmeldt. 
LINK Bergen og omegn vil skaffe passende, gratis møterom til gruppene, nær deltakernes bosted, hvis det er mulig. 

Vi vil gjerne snakke med deg i forkant for å gi informasjon om gruppene, samt avklare det praktiske rundt oppstart og forventninger til å delta.