Du er den du blir

Lene Marlin

TRENGER DU Å GJØRE ENDRINGER I LIVET DITT?

Det er normalt å oppleve utfordringer gjennom livet, og noen ganger trenger vi profesjonell hjelp. Men vi kan gjøre mye selv, alene eller sammen med andre i en selvhjelpsgruppe.

En selvhjelpsgruppe er en liten samling mennesker som møtes jevnlig for å dele erfaringer og støtte hverandre i en prosess for å få til endring og bedring. Deltakerne møtes så lenge de har behov for det, og deltakelse er gratis

Les mer om gruppene og hvordan du kan delta her.


AKTUELT

selfhjelp

Oppstart av grupper

Vi har mottatt mange henvendelser fra deltakere som ønsker å bli med i en samtalegruppe. Her kan du se oversikt over grupper som er i oppstartsfasen.

Les Mer »

Trenger du å gjøre endringer i livet ditt? Da kan det være lurt snakke med andre, som også vil ta tak i situasjonen sin. I selvhjelpsgrupper deles erfaringer, tanker og følelser. Målet er å få det bedre, komme seg videre.

Les mer om gruppene og hvordan du kan delta her

Samarbeid

Vi vil gi folk som ønsker det, mulighet til å delta i samtalegrupper for gjensidig støtte og utvikling, og bidra til å avlaste offentlige velferdstiltak.

Vi samarbeider med offentlige instanser, frivillige organisasjoner, andre aktører og Selvhjelp Norge om dette. Ta gjerne kontakt.

Gruppe_fron

Selvorganisert selvhjelp handler om troen på at vi mennesker har iboende ressurser som vi kan mobilisere og ta i bruk når vi opplever utfordringer.

Vi kan lære av erfaringer, også de vanskelige, for å mestre situasjonen og komme oss videre.

dna-2371858_1920 (Pixabay)

LINK Bergen og omegn er et nøytralt senter for selvorganisert selvhjelp.
Vi arbeider for at folk som ønsker det, skal kunne delta i en selvhjelpsgruppe når de selv vurderer at de trenger det. Vi informerer, legger til rette for og starter opp grupper når og der det er behov.